Dịch Vụ

Tôn chỉ của OLabs là “lấy khách hàng làm trung tâm”

Gia công phần mềm

OLabs chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến như AI, Blockchain, Machine Learning, Big Data, Metaverse, các công nghệ này sẽ được linh hoạt tuỳ chỉnh để ứng dụng trong đa dạng lĩnh vực.

OLabs hướng tới xây dựng các mô hình kinh doanh và sản phẩm phi tập trung, ở đó các thao tác được tự động hoá, xác thực, minh bạch và phân quyền.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn các giải pháp công nghệ ứng dụng vào Doanh nghiệp.

Giải pháp phát triền NFT

Phát triển DEFI

Phát triển SDG phi tập trung

Phần mềm cho vay P2P

Phát triển thanh toán tiền điện tử

Phát triển nền tảng huy động vốn cộng đồng

Phát triển Dapps

Trao đổi tiền điện tử P2P

Phát triển tiền điện tử

Phát triển ví điện tử

Mã hóa bất động sản

Thông tin của bạn đã được gửi thành công