Đội Ngũ

“Chúng tôi là một tập thể xuất sắc, không phải là những cá nhân xuất sắc”

Tony

Vice director & CTo

Brian Le

Product manager

Kevin Pham

support manager

Thanh Pham

Technical Leader

Lucas Nguyen

QUALITY CONTROL

Ethan Phan

FULLSTACK Developer

Thong Dang

Senior Mobile Developer

Aaron Tran

Leader UI/UX Designer

Tho Dang

business analyst

Hieu Bui

Senior Application Blockchain Researcher

Luu Vinh Dat

Technical Sales

Thang Nguyen

Support

Thông tin của bạn đã được gửi thành công